Fundusze europejskie

Projekt „Rozwój Cukierni Staropolskiej poprzez wprowadzenie innowacyjnych wyrobów cukierniczych będących wynikiem prac B+R” realizowany w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Celem głównym projektu jest wdrożenie wyników prac B+R z zakresu inteligentnej specjalizacji regionu, tj. medycyny i zdrowia, poprzez uruchomienie produkcji 4 innowacyjnych w skali kraju wyrobów cukierniczych wysokiej jakości o walorach prozdrowotnych oraz wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego Cukierni Staropolskiej Tomasz Machoń w okresie od 01.03.2020 do 30.12.2021 r.

Cukiernia Staropolska wdroży wyniki prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu obejmujące 4 innowacje produktowe o skali krajowej oraz 1 innowację nietechnologiczną marketingową (wspomagająca sprzedaż i promocję nowych produktów) opartą o technologie informacyjno-komunikacyjne. Cukiernia rozszerzy również działalność eksportową poprzez sprzedaż nowego produktu na nowym rynku niemieckim i zwiększy zatrudnienie. W efekcie podjętych działań wzrosną przychody.

Wartość projektu: 1 073 298,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 610 820,00 zł

EU